Pápež František vyhlásil Rok modlitby v rámci prípravy na Jubileum 2025

Pápež František vyhlásil Rok modlitby, „rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej nevyhnutnosti modlitby.“

Modlitba v osobnom živote, v živote Cirkvi, modlitba vo svete

Pápežovo vyhlásenie odznelo na záver modlitby Anjel Pána túto nedeľu 21. januára, v Nedeľu Božieho slova. Po katechéze pápež pripomenul 20 000 veriacim prítomným na Svätopeterskom námestí, že „najbližšie mesiace nás privedú k otvoreniu Svätých dverí, ktorými začneme jubileum. Prosím vás, aby ste zintenzívnili svoju modlitbu, aby ste prežili tento čas milosti a zakúsili silu Božej nádeje.“

S týmto cieľom pápež František začína tento osobitný rok – ktorý nasleduje po roku venovanom reflexii dokumentov a štúdiu plodov Druhého vatikánskeho koncilu – počas ktorého sa budeme snažiť znovu objaviť ústredné miesto modlitby v diecézach sveta. „Pomôžu nám v tom aj nástroje, ktoré poskytuje Dikastérium pre evanjelizáciu,“ povedal pápež František. V rámci prípravy na Svätý rok 2025 sú diecézy pozvané podporovať chvíle individuálnej a spoločnej modlitby. Navrhujú sa „modlitebné púte“ k jubileu alebo itineráre škôl modlitby s mesačnými alebo týždennými etapami, ktorým predsedajú biskupi a do ktorých sa zapája celý Boží ľud.

Séria materiálov z Dikastéria pre evanjelizáciu

Aby sme tento rok prežili naplno, Dikastérium pre evanjelizáciu vydá sériu „poznámok o modlitbe,“ aby sa hlboký vzťah s Pánom opäť dostal do centra pozornosti prostredníctvom mnohých foriem modlitby prítomných v bohatej katolíckej tradícii. Túto sériu, ako aj celý Rok modlitby, predstaví budúci utorok 23. januára na Tlačovej kancelárii Svätej stolice Mons. Rino Fisichella, prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu (Sekcia pre základné otázky evanjelizácie vo svete), a Mons. Graham Bell, podsekretár zodpovedný za sekretariát toho istého dikastéria.

Zdroj: TK KBS / VaticanNews