Ako sa bude v 2022 sláviť sviatok zasvätených v diecézach na Slovensku

Plánované podujatia v tomto príspevku sú usporiadané chronologicky.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Pri príležitosti Dňa zasväteného života dňa 2. 2. 2022 pozval arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zasvätených svojej arcidiecézy na stretnutie, ktoré sa v Katedrále sv. Martina začne slávnostnou svätou omšou o 17.00 hod. a bude pokračovať stretnutím na tému prebiehajúcej synodálnej cesty.

Informovala Jana Kurkinová, FMA

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozval listom všetkých rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa dňa 2. 2. 2022 o 17.00 hod.
Iný spoločný program vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v tento deň a v tento rok nie je nateraz dohodnutý.

Informoval Lukáš Blažo, sekretár

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

V Rožňavskej diecéze sa 2. februára tento rok (2022) zasvätení vzhľadom na vážnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu nestretnú všetci spoločne prezenčne, ale sú  pozvaní zjednotiť sa v slávení Dňa zasväteného života prostredníctvom priameho prenosu  svätej omše z Rožňavskej katedrály, ktorú bude sláviť rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok Obetovania Pána 2. februára (2022) v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave v prítomnosti zasvätených z komunít pôsobiacich v Rožňave. 

V pozvaní k zjednoteniu sa „na diaľku“ prostredníctvom vysielania svätej omše Rádiom Lumen alebo sledovaním cez internet (prípadne neskôr z archívov), otec biskup pozýva v tento deň ďakovať Pánovi za povolanie k zasvätenému životu, i za poslanie, ktoré môžu zasvätení realizovať v Pánovej vinici. Zdôrazňuje tiež, že Deň obetovania Pána je jednou z najlepších príležitostí obnoviť si svoje rehoľné sľuby, svoje zasvätenie. Obnovenie sľubov si prítomní zasvätení, a spojení cez vysielanú svätú omšu, vykonajú po svätom prijímaní.

Vyjadruje tiež nádej, že po skončení kritického obdobia pandémie, bude spoločné stretnutie opäť možné.

Text homílie, ktorú Mons. Stolárik prednesie počas svätej omše 2. februára 2022, bude zverejnený na stránke www.burv.sk.

Informovala Mária Červená, FMA, sekretariát diecézneho biskupa

NITRIANSKA DIECÉZA:

Stretnutie sa uskutoční 5. 2. 2022 (sobota) s programom:
9.30 svätá omša (Mons. Viliam Judák / Katedrála – Bazilika sv. Emeráma)
11.00 prednáška (Mons. Peter Brodek / Aula Kňazského seminára sv. Gorazda)
12.00 hod – spoločný obed v jedálni kňazského seminára

Informoval Tibor Ujlacký, hovorca

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Tradičné stretnutie zasvätených s diecéznym biskupom, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa zasvätených, sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 5. 2. 2022 – ak to dovolí pandemická situácia.

Stretnutie v bazilike začne modlitbou svätého ruženca o 9.45 hod. a pokračovať bude svätou omšou o 10.30 hod.

Informoval Peter Lupták, tajomník

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA, KOŠICKÁ EPARCHIA A BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Metropolitné slávenie dňa zasvätených bude formou online dňa 5. 2. 2022 so začiatkom o 14:00
Program:

 1. Privítanie všetkých zúčastnených
 2. Modlitba na úvod
 3. Provinciálni predstavení – predstavenie komunít, ktoré sa na stretnutí zúčastnia
 4. Prednáška (vladyka Marián Andrej Pacák)
 5. Novinky z rehoľných spoločenstiev (otcovia Baziliáni Prešov, sestry Baziliánky Prešov, otcovia Redemptoristi Michalovce, mnísi Kasián a Pimen)
 6. Tropár a kondák sviatku Stretnutia Pána
 7. Novinky z rehoľných spoločenstiev – pokračovanie (sestry Baziliánky Sečovce, sestry Redemptoristky Lomnica, sestry Služobnice Prešov)
 8. Príhovor prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ
 9. Synodálna cesta – čo sa očakáva od nás rehoľníkov?
 10. Príhovory ostatných vladykov
 11. Záver – poďakovanie
 12. Požehnanie vladyku Jána

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober zasväteným napísal: „Pri príležitosti Dňa zasväteného života, ktorý z dôvodov pretrvávajúcej pandémie ani v tomto roku nemôžeme sláviť spoločným stretnutím, zasielam Vám aspoň na diaľku podnetné myšlienky k úvahe a rozjímaniu nad našim celoživotným poslaním a službou. O prípravu týchto myšlienok som poprosil nášho pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča, ktorý má v rámci Košickej arcidiecézy na starosti práve osoby a komunity zasväteného života.“

List zasväteným Košickej arcidiecézy na stiahnutie.

Informoval Jaroslav Fabian, hovorca ABÚ

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Diecézny biskup Mons. Tomáš Galis zašle k sviatku zasväteným svoje diecézy list.

Informoval Zdeno Pupík, hovorca diecézy

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Plánované stretnutie zasvätených diecézy s diecéznym administrátorom, ktoré sa malo uskutočniť 29. 1. 2022 je kvôli pandemickej situácii zrušené.

Informovala Hermana Matláková, SMVS

(Správu budeme aktualizovať.)

Foto: Markéta Zelenková, Člověk a Víra