Ako v Mexiku prežila Slovenka Mimoriadny mesiac október

Drahé spolusestry na Slovensku, milí rodáci, skončil Mimoriadny misijný mesiac október. Rada by som sa s Vami podelila ako sme ho prežili v komunite blahoslavenej Matky Márie Heleny Stolenwerk a Matky Josefy Stenmanns vo farnosti San Agustín de las Juntas, Oaxaca (Mexiko).

V tento mesiac sme ako komunita v modlitbe vyprosovali Božie požehnanie pre naše tri kongregácie: Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého, našich bratov verbistov (Spoločnosť Božieho Slova) a naše sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej Poklony, misionárky a misionárov, ktorí slúžia na všetkých piatich kontinentoch. Pre ľudí z farnosti sme pripravili zamyslenia s misijnou tematikou na štvrtkové adorácie. Na troch stretnutiach s pastoračnými asistentami sme predstavili hlavné posolstvo tohto mimoriadneho misijného mesiaca a spoločne sme rozoberali viaceré cirkevné dokumenty, ktoré bližšie vysvetľujú význam a cieľ misií v Cirkvi. Na záver sme jednotlivé skupinky vyzvali, aby si stanovili konkrétne predsavzatia, ako by mohli viac prispieť k rozvíjaniu misijného diela v našej farnosti.

Naše aktivity vyvrcholili misijným ružencom v sobotu 19. októbra a misijnou sv. omšou 20. októbra, na ktorých sa zúčastnili všetky sektory farnosti. Misijný ruženec sme pripravili spolu so skupinkou mladých z modlitebného hnutia ARCOIRIS. Mladí vytvorili krásne plagáty piatich kontinentov, ktoré sme začlenili do modlitby. Otčenáš zaznel jazykoch swahili (jeden z afrických jazykov), zapoteco (jeden z pôvodných jazykov Mexika), slovenčine, angličtine a v oficiálnom indonézskom jazyku. V modlitebnom a radostnom duchu sme prosili Pannu Máriu, prvú misionárku, ktorá darovala svetu Ježiša a vždy sa podieľala na šírení Jeho misie tu na zemi, aby orodovala za všetky národy sveta, vyprosovala pokoj v krajinách, kde vládnu vojny, hlad, násilie, prenasledovanie, nespravodlivosť a aby aj nám pomáhala v napĺňaní tej našej každodennej misie.

Misijná svätá omša bola slávená na námestí pred farským kostolom v našej dedine, ktorá sa nazýva San Agustín de las Juntas. Farníci boli rozdelení do piatich kontinentov a na svätú omšu putovali z neďalekých dedín, ktoré spadajú pod našu farnosť. Ľudia si vybrali svätcov, ktorí reprezentujú jednotlivé kontinenty, pripravili plagáty, vlastnoručne vyrobili veľké misijné ružence, všetko zladili do piatich misijných farieb a každá skupinka s rôznymi radostnými pokrikmi a piesňami uskutočnila svoj „misijný pochod“. Keď sa zhromaždili všetky skupiny pred kostolom, začala sa sláviť svätá omša. Súčasťou liturgie bola procesia s Bibliou a tance reprezentujúce Afriku, Ameriku, Európu, Áziu a Oceániu počas obetovania. Prosby zazneli nielen v španielčine, ale tiež v portugalčine, v jednom z indických jazykov, v indonézskom jazyku a nechýbala ani naša krásna slovenčina.  Svätá omša venovaná misiám sa konala v našej farnosti po prvý krát, čo ešte viac umocnilo našu spoločnú radosť a nadšenie.

Okrem farnosti, sme sa snažili priblížiť misijné posolstvo a rôznorodosť kultúr vo svete aj našim najmenším – deťom, ktoré navštevujú našu škôlku. Spolu s učiteľkami a deťmi sme vyzdobili náš vchod do škôlky a pre deti sme tiež pripravili misijný program v podobe rôznych hier a tancov.

Ďakujem Bohu za Jeho požehnanie a mnoho milostí, ktoré nám daroval počas tohto času. Verím, že v tento mesiac sme boli všetky hlboko zjednotené v modlitbe a naše srdcia spoločne volali v rôznych kútoch sveta: „Nech žije sv. Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“

V modlitbe a láske s Vami spojená,
sr. Jana Smutná, SSpS