Malé sestry Ježišove slávia storočnicu

Malé sestry Ježišove si pripomínajú sté výročie smrti bl. Charlesa de Foucaulda. Pri tejto príležitosti pozývajú všetkých osláviť toto jubileum spolu s nimi. Slávnostná svätá omša bude celebrovaná 1. decembra o 18.00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Zároveň v tomto jubilejnom roku zakladateľa sa sestry stretli na slávnosti skladania prvých sľubov. Po viacročnej príprave a formácii Monika Bieščadová zložila svoje prvé rehoľné sľuby a prijala meno Malá sestra Monika Anna Ježišova.

Povolaním Malých sestier Ježišových je kontemplatívny život vo svete chudobných. Podstatou ich spirituality je duchovné detstvo – odovzdanie sa do Otcovej vôle v radostnej dôvere malého dieťaťa. To poznamenáva fraternitu rysom chudoby, slabosti a odovzdanosti, no zároveň jej dáva jednoduchosť, miernosť a radosť. Žijú v malých komunitách – fraternitách a žijú, ak je to možné, v komunitách z rôznych národností. Srdcom každej, aj tej najmenšej fraternity, je kaplnka s Eucharistiou. Nasledovať Ježiša pre nich znamená žiť s prehliadanými bratmi a sestrami, zdieľať ich životné podmienky a zarábať si na živobytie jednoduchou prácou. Ich zakladateľ zanechal svojim žiakom islamskú zem, kde prelial svoju krv. Aj ony, malé sestry, v tej istej viere ako on, posilnené nádejou, že sa islamským národom dostane vykúpenia, ponúkajú v deň svojich rehoľných sľubov svoj život ako obetu za vykúpenie moslimov a celého sveta a toto obetovanie obnovujú pri každej svätej omši.

V súčasnosti žije na svete okolo 1300 malých sestier zo 67 národností v 70 krajinách. Jednotlivé fraternity sú zoskupené do regiónov. Región Slovensko a Česká republika ma tri fraternity – dve v Bratislave a jednu v Prahe.

-msk-