Prežite Advent po františkánsky

Už po štvrtýkrát pozývajú bratislavskí františkáni prežiť Advent spolu s nimi ako skutočnú prípravu na Vianoce. Ponúkajú aktivity zamerané na dve oblasti – na vzťah k sebe a k blížnemu. Chce to pripraviť svoje srdcia. Keďže obrátenie začína modlitbou, tak pre túto cestu pripravili pár povzbudení od pápeža Františka, ktoré nájdete v kostole. Pozývajú k pravidelnej adorácii v utorok a vo štvrtok. Ako ovocie Roka milosrdenstva ponúkajú celodennú spovednú službu.

Františkáni otvárajú zároveň aj výstavu betlehemov, pri ktorej sa dá uvažovať nad významom Vianoc, posolstvom betlehemskej noci i cez srdcia a ruky ľudí z celého sveta. Výstavu otvoria dňa 8. decembra po rorátnej svätej omši.

Svätý František povzbudzuje nielen k meditácii jasličiek, ale oveľa viac k videniu Krista rodiaceho sa do tohto sveta každý deň v Eucharistii. Vo františkánskom kostole každý adventný štvrtok môžete vytvoriť spoločenstvo okolo Eucharistie pri rorátnych svätých omšiach, ktorá začínajú ráno o 6.00 hod., slávené v symboloch liturgie, hudbe i spoločenstve, ako i na spoločných raňajkách.
A to nie je všetko, františkáni pozývajú aj na dva koncerty. V sobotu 3. decembra o 17.00 sa prezentuje s Adventným koncertom zbor Technik STU a v nedeľu 4. decembra františkánska Schóla Minor uvedie koncert gregoriánskeho chorálu s názvom Tempus Adventus.  

Nájdime srdce blížneho. Touto výzvou chcú všetkých povzbudiť k prekročeniu seba a s novým srdcom skutočne hľadať srdce blížneho – odpustením, láskavosťou, milosrdenstvom, nádejou a pokojom.
Darčekom núdznemu sa skutočne dá nájsť srdce blížneho, ako sa mnohí presvedčili po minulé roky. Pamätať na núdznych – aj toto je františkánske pozvanie a ak nikoho nepoznáte vo svojom okolí, stačí prísť do františkánskeho kostola, kde na oltári sv. Františka nájdete priania tých, ktorým darček nemá kto priniesť či darovať. A pod týmto oltárom chcú darčeky zhromaždiť do 18. decembra, aby ich potom posledný týždeň pred Vianocami mohli rozniesť a 23. decembra pre nich pripravujú vianočný obed, kde tiež tieto dary dostanú.

Popri obdarovaní konkrétnych ľudí chcú opäť podporiť i nejaký charitatívny projekt či misiu. Urobia tak výťažkom z Vianočného benefičného trhu. Príprava maličkostí, ktoré si tam budete môcť zakúpiť, prebehne na tvorivých dielňach, ktoré budú súčasťou duchovnej obnovy Oprav môj dom 4 od 16. do 17. decembra. Samotný trh bude prebiehať v nedeľu 18. decembra, otvoria ho po detskej svätej omši o 10.30 hod. Tam sa dozviete aj viac o projekte, ktorý sa z výťažku podporí. Kúpou maličkosti takto môžete nielen niekoho potešiť, ale i pomôcť núdznym.

Viac: www.frantiskani.sk

-msk-