Albánski biskupi na ad limina aj o službe zasvätených

Svätý Otec minulý týždeň 30. mája prijal na audiencii šiestich biskupov z Albánska, ktorí sú v Ríme na návšteve „ad limina apostolorum“. Ku katolíckej viere sa tam v roku 2013 hlásilo približne 17% obyvateľstva. Katolíci žijú najmä na severe krajiny, kde má Cirkev dve arcidiecézy s troma diecézami. Na juhu je apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov aj rímskokatolíkov. Len nedávno, v septembri 2014, navštívil krajinu pápež František a v roku 1993 ju navštívil aj sv. Ján Pavol II. V Albánsku misijne pôsobí viacero slovenských zasvätených z rôznych rehoľných spoločenstiev.

Pred stretnutím so Svätým Otcom Mons. Angelo Massafra, arcibiskup Škoderu a predseda Konferencie biskupov Albánska, pre Vatikánsky rozhlas priblížil radosti i hlavné výzvy Cirkvi v Albánsku:

„Naša Cirkev poznala utrpenie a prenasledovanie, dnes ju vidíme vzkriesenú a je na ceste. Existujú krásne skúsenosti, ktoré hovoria o raste tejto Cirkvi. Ak však hovoríme o raste, je jasné, že cesta je ešte pred nami. A toto, myslím, platí pre všetky kresťanské komunity na svete. Naše najdôležitejšie výzvy sú spojené s inkulturáciou evanjelia vzhľadom na sociálnu realitu Albánska a tiež na rôznosť náboženstiev. Dôležitá výzva je pastorácia povolaní, ako aj nedostatok kňazov, vlastných či misionárov.“

Cirkev najmä so svojimi kňazmi a rehoľníkmi významne prispieva v oblasti charity a školstva, vysvetľuje ďalej Mons. Massafra:

„Charita bola tým, čo charakterizovalo činnosť Cirkvi od pádu komunistického režimu. Ikona Milosrdného samaritána nás veľmi dobre reprezentuje, a to nielen pri špecificky charitatívnych dielach, ktorých je skutočne veľa, ale tiež v oblasti výchovy a vzdelávania. Katolícke školy v Albánsku sú dnes hlavnou vizitkou Katolíckej cirkvi, ale sú tiež zdrojom obáv, pretože politické a ekonomické podmienky nám nie vždy umožňujú realizovať ten výchovný cieľ, ktorý chceme ponúknuť. Najmä na tomto poli je práca zasvätených skutočne nezastupiteľná.“ 

Na záver sa Mons. Massafra podelil s významnou úlohou, ktorú má Cirkev v Albánsku pri vnútornom zmierovaní spoločnosti:

„Cirkev má zásadnú úlohu pri prekonávaní sporov medzi rodinami, známymi ako ‚krvná pomsta‘. Mnohé sú prípady zmierenia, ktoré sa darí dosiahnuť vďaka angažovanosti kňazov, rehoľníkov alebo uznávaných laikov, ako aj niektorých združení pôsobiacich na danom území. Teším sa z toho, že som bol na Veľkú noc pozvaný, aby som zmieril niektoré rodiny.“

Zdroj: RV, ab
-fc-