Alžírski mučeníci budú blahorečení 8.decembra

Biskup, sedem trapistických rehoľníkov a jedenásť ďalších, ktorých v 90. rokoch minulého storočia zavraždili islamskí extrémisti, budú blahorečení 8. decembra 2018 v Alžírsku.

8. decembra 2018 sa bude konať blahorečenie 19 kresťanských mučeníkov, ktorí boli zavraždení v rokoch 1994–96. Budú vyhlásení za blahoslavených pri svätyni Notre-Dame de Santa Cruz v meste Oran, ako to oznámili biskupi Alžírska listom z 12. septembra 2018. Známe je najmä mučeníctvo siedmych trapistov v marci 1996, ktoré sa stalo námetom aj u nás známeho francúzskeho filmu Des hommes et des dieux (O bohoch a ľuďoch), ktorý dostal hlavnú cenu poroty v Cannes v roku 2010. Názov filmu sa inšpiruje 81. žalmom: „I povedal som: ,Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho’“.

«Blahorečenie je príležitosť objaviť pravý význam slova „mučeník“, t.j. svedok – hovorí páter Thomas. Títo mučeníci nepoložili svoj živor za nejakú ideu, nejakú kauzu, ale za Krista. Mali hlbokú lásku ku krajine, do ktorej ich Pán poslal – do Alžírska; boli evanjeliovo citliví a taktní k alžírskemu ľudu, najmä voči najmenším a najpokornejším, ako aj voči mladým. Mali v úcte náboženské presvedčenie iného a túžili pochopiť islam. Osobitne treba vyzdvihnúť ich silnú príslušnosť k alžírskej miestnej cirkvi, ktorá je počtom malá, skromná: ona je služobníčkou a „hosťom“ v krajine. Sú to hodnoty, ktoré krášlili všetkých 19 mučeníkov, ale aj súčasných miestnych kresťanov. Ich život a smrť sú akoby ikonou totožnosti alžírskej Cirkvi. Vtelili svoje povolanie byť sviatosťou Kristovej lásky k celému jeho ľudu aj extrémnou formou» – mučeníctvom.

O tomto je presvedčený páter Jean Marie Lassausse, kňaz Mission de France, ktorý 15 rokov žil v Tibhirine, v kláštore siedmych trapistických mníchov a mučeníkov. „Toto blahorečenie je mimoriadne tým, že uznáva osoby, ktoré boli absolútne obyčajní a bežní ľudia, muži a ženy, ktorí sa ako mnohí členovia Cirkvi rozhodli zostať v Alžírsku s vedomím, že tým riskujú svoje životy“.

Prví, ktorí boli 8. mája 1994 zavraždení v bibliotéke mesta Qasba, bol Henri Vergès z rehole maristov a rehoľná sestra Paul Hélène de Saint Raymond, z rehole malých sestier Nanebovzatej. V tom istom roku (23. októbra) boli v hlavom meste zavraždené: sestra Esther Paniagua Alonsosestra Caridad Alvarez Martin, augustiniánky. Potom boli 27. decembra v meste Tizi Ouzou zavraždení bieli otcovia: Jean Chevillard, Charles Deckers, Alain Dielangard a Christian Chessel.

V roku 1995 sa stali ďalšie tri vraždy: 3. septembra sestra Bibianesestra Angèle-Marie z rehole sestier Našej Pani apoštolov; 10. novembra sestra Odette Prévost z rehole malých sestier Božského Srdca. O rok neskôr, v noci z 26. na 27. marec, prišlo k únosu siedmych trapistických mníchov z Tibhirine: Christian de Chergé, Bruno Lemarchand, Célestin Ringeard, Christophe Lebreton, Luc Dochier, Michel Fleury e Paul Favre-Miville. Ich odseknuté hlavy sa našli koncom mája neďaleko mesta Medea. No a nakoniec 1. augusta autobomba pri východe z biskupského sídla spôsobila smrť biskupa Pierre Lucien Claveriea spolu so šoférom a priateľom moslimom Mohammedom.

Počas občianskej vojny zahynulo viac ako stoosemdesiat tisíc ľudí. Smrť devätnástich kresťanských mučeníkov, konštatuje páter Lassausse, „treba chápať v rámci solidarity s inými alžírskymi obeťami. Aj z toho dôvodu miestna cirkev pristúpila k procesu blahorečenia: aby podporila proces zmierenia a odpustenia“.

 

Podľa zahraničných zdrojov spracoval Štefan Turanský SDB