Obdobie úcty k stvorenstvu

Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku dostali list s pozvaním pridať sa od 1. septembra do 4. októbra 2018 k modlitbe a väčšej starostlivosti o stvorenstvo.

Pri príležitosti Obdobia úcty k stvorenstvua na vigíliu Ekumenickej modlitby za stvorenstvo v Assisi, ktorá má názov „Spolu kráčame k COP24 (31. august – 1. september 2018) Konferencia európskych cirkví (CEC) a Rada biskupských konferencií Európy (CCEE) prosia kresťanov a ich spoločenstvá, aby sa modlili a mali väčšiu starostlivosť o stvorenstvo.

Počas „Obdobia úcty k stvorenstvu“, ktoré prebieha od 1. septembra až do 4. októbra, sa kresťania po celom svete združujú v modlitbe za stvorenstvo. Možno už hovoriť o tradícii, ktorá spája kresťanov Východu i Západu. V roku 1989 bol 1. september vyhlásený vtedajším ekumenickým patriarchom Dimitriosom za deň modlitby za životné prostredie. Neskôr v roku 2015 ho pápež František ustanovil aj pre katolíkov ako „Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva“.

Tieto dve organizácie pripravili video, ktoré obsahuje posolstvá predsedu CEC rev. Christiana Kriegera, pastora protestantskej reformovanej cirkvi v Alsasku a Lotrinsku, a predsedu CCEE kardinála Angela Bagnascu, janovského arcibiskupa.

Transkript vyhlásenia rev. Christiana Kriegera, predsedu CEC
Kým sa krízy prostredia zaostrujú a postupne sa prejavujú ich dôsledky pre najzraniteľnejších spomedzi našich bratov a sestier vo všeobecnosti, kresťania sú povolaní svedčiť slovom, skutkami a modlitbou o svojej viere v Boha Stvoriteľa. „Obdobie stvorenstva“ je pre kresťanskú rodinu, odhliadnuc od jednotlivých denominácií, príležitosťou spoločne sláviť Boha ako Stvoriteľa, aby sme takto vyjadrili spoločnú vďaku za dar celého života, predložili Bohu našu ľútosť nad zneužívaním nášho prostredia a prírodných zdrojov, uvedomili si svoju zodpovednosť za všetky ľudské bytosti a stvorenie a snažili sa všetci spoločne konať. Aby sme mohli prehĺbiť náš vzťah s Bohom, musíme prehĺbiť aj náš vzťah medzi sebou a k celému stvorenstvu.

Transkript vyhlásenia kardinála Angela Bagnasca, predsedu CCEE
Ekológia prostredia si vyžaduje integrálnu ekológiu, to znamená aj ľudskú ekológiu, úctu k dôstojnosti každej ľudskej osoby, života a so všetkým, čo s tým súvisí: života od počatia až po prirodzenú smrť – áno, to všetko je teda súčasťou angažovanosti v prospech integrálnej ekológie. Z tohto zorného uhla sa všetci kresťania (a teda stretnutie v Assisi je osobitne významné a dôležité) zjednocujú vo svetle tej istej viery a zodpovednosti. Samozrejme, spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle z celého sveta treba hovoriť a pozerať sa s láskou, starať sa nielen o ľudskú osobu, ale aj o národy v rámci primeraného, všeobecného a ekologického kontextu: toto všetko je istotne súčasťou všeobecnej zodpovednosti celého ľudstva.

 

Preklad: Štefan Turanský SDB
Foto: Tomáš Čačko