Angelusáci putujú do Smižian a hľadajú zasvätených

V tieto dni pripravuje tím Angelus púť, na ktorej chcú vytvoriť priestor pre stretnutie hľadajúci s tými, ktorí ich sprevádzajú – teda so svojimi patrónmi. Tohtoročná púť sa uskutoční 24. – 26. augusta 2018 v Smižanoch.
Témou púte bude „Povolanie k svätosti“. Spoločne sa ju budú snažiť hľadať prostredníctvom putovania, svedectiev, prednášok, modlitby, možnosti duchovného rozhovoru, ale aj voľného programu a priateľskej zábavy.

Organizátori by chceli na túto púť srdečne pozvať zvlášť zasvätených. Majú ešte niekoľko voľných miest a tento rok je prihlásených veľmi málo modlitbových  patrónov. Ak sa rozhodnete toto pozvanie prijať, je potrebné sa registrovať tu. Z minuloročných pútí majú veľmi pozitívny ohlas práve na prítomnosť tých, ktorí svoje povolanie už žijú. Ich blízkosť, služba ucha, rozhovory, či len jednoduchá prítomnosť je pre hľadajúcich silným svedectvom i povzbudením.

Program:
– začiatok: piatok o 16.30 h sv. omšou v Spišskej Novej Vsi v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie (tzv. malý kostol)
– koniec: nedeľa po spoločnom obede – cca o 14.00 h.
– ubytovanie: u pallotínov v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch (netreba spacák)
– cena: 50 € (ubytovanie + strava)

Ak sa vám na toto stretnutie nedá prísť, podporte ho svojou modlitbou, aby ho Pán požehnal a prinieslo veľa milostí do duší účastníkov. Modlitbová služba za hľadajúcich je možno skrytá, nenápadná a dlhodobá forma sprevádzania, no o to vzácnejšia.

 

Tím Angelus