P18 očami rehoľníka

Keď sa koná svetové EXPO je to ukážka toho najlepšieho a najkrajšieho, čo sa vo svete urobilo, uskutočnilo, vyskúmalo. Tak sa stalo aj dobrou tradíciou počas stretnutí mládeže ukázať to najlepšie, najkrajšie, jednoducho to naj z duchovného života. A že to na Slovensku vieme, o tom nás presviedča aj tradícia EXPA povolaní.

Prvýkrát sa rehoľníci predstavili s bohatstvom chariziem na EXPE v Ružomberku na R13. Ružomberský rínok rozkvitol množstvom habitov a akoby nesmelými ukážkami z jednotlivých reholí. O dva roky neskôr na P15, práve v Roku zasväteného života, zasvätení ukázali svoje bohatstvo a krásu, ktorá sa nedá vyčísliť, len zažiť. Tu začali vznikať mnohé priateľstvá – nielen medzi zasväteným a mladými, ale aj medzi zasväteným vzájomne. P15 totiž ukázala, že zasvätení sa medzi sebou nepoznajú, ale chcú sa spoznávať, chcú si odovzdávať skúsenosti, chcú tvoriť krásnu zasvätenú rodinu.
Netreba sa čudovať, že aj na tohtoročnom stretnutí mládeže bolo jedným z najnavštevovanejších podujatí práve EXPO povolaní na P18 v Prešove. 4 500 mladých a cez 2000 Prešovčanov sa prišlo stretnúť s takmer 250 zasvätenými z 19 mužských a  34 ženských reholí.

A veru, bolo sa na čo pozerať! Ústrednou témou celého EXPA bola odvaha. O2H. Tak ste na námestí mohli vidieť aj bazén s vodou, kde ste museli prejsť cez prekážky ťažkého života až k cieľu, ktorým je nebo.  Alebo ste si mohli odvážne zaspievať, ochutnať exotickú stravu, urobiť na ulici nejaký skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva. Odvážne ste mohli skočiť do náruče Milosrdného Otca vo sviatosti zmierenia, ochutnať rehoľnú kávu alebo vyskúšať cukrovú vatu. Mohli ste počúvať rehoľné kapely, zatancovať si alebo si pozrieť divadlo o Jankovi Havlíkovi, mladom odvážnom rehoľníkovi, ktorí zomrel na následky mučenia vo väzení.

Aj od nás zasvätených toto EXPO vyžadovalo úsilie – vyjsť zo seba a ukázať sa tak, ako by mala mladá Cirkev v podaní zasvätených vyzerať – ako dom zo skla, kde vidno prácu i modlitbu, oddych aj nasadenie.

Na podujatí P18 mi jeden novinár povedal – rehoľný život musí zaniknúť. Rehoľníci totiž všetci trpia komplexom menejcennosti. Nechcú ukázať svetu komu uverili a ešte sa aj boja. Ja len dúfam, že si tento novinár opravil o mladých zasvätených pohľad a videl, že je to odvážna generácia, ktorá sa chce popasovať s dobou a prinášať Krista takým spôsobom a tak, aby bolo vidieť, že to robíme s odvahou, nasadením a bez strachu.
Odvahu, priatelia, odvahu!

Hermana Matláková
Foto: Kaťa Berešová