Ani vojna nezastaví letné aktivity saleziánov v Sýrii

Aj po viac ako piatich rokoch vojna zmáča Sýriu v krvi. Napriek tomu saleziáni pokračujú svoje letné aktivity.

Letné aktivity saleziánskeho oratória začali v polovici júna. Okolo 800 chlapcov a dievčat sa zúčastnilo udalosti, ktorú organizovala komunita saleziánov s pomocou takmer 85 animátorov a takmer celej saleziánskej rodiny v Aleppe.

„Napriek vojne a temnote, ktorá z nej vychádza, sa snažíme zasvietiť malé svetielko nádeje v srdciach mladých v Aleppe. S veľkou múdrosťou a starostlivosťou sa snažíme dopraviť deti autobusom do oratória, aby mohli stráviť niekoľko hodín v radosti a pokoji,“ hovorí don Pier Jabloyan, salezián zo Sýrie.

Téma, ktorú vybrali na tohtoročné letné aktivity sa sústreďuje na milosrdenstvo, začína príbehom proroka Jonáša. „Pre nás je to veľmi relevantná téma, nielen preto, lebo je Milosrdný rok, ale tiež sa nás hlboko dotýka: naša krajina potrebuje milosrdenstvo, to, ktoré prichádza od Boha.“

V tejto nemilosrdnej vojne žije mesto v maximálnom opaku: na jednej strane sú ľudia povinní prežívať vojnu v úplnosti, v strachu z mestských prepadov a ostreľovačov, výbuchov, nedostatku verejných služieb, hrozbe smrti a chorôb. Na druhej strane, výchovná komunita sa snaží čeliť každodenným povinnostiam v mieri najviac, ako sa dá, čo najskôr začať s vyučovaním, vychádzkami, hrami, aktivitami. V tomto je saleziánske oratórium ozajstným protagonistom.

„V tomto všetkom sa my, synovia dona Bosca, snažíme robiť čo najlepšie pre chudobných mladých. Pán sám vie, ako sa tu veci vyvinú. Modlite sa za nás, pretože očakávame pred sebou ťažké dni,“ končí don Jabloyan.

Zdroj: www.saleziani.sk