Ikony požehnané pápežom prichádzajú do komunít redemptoristov

V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý Otec František požehnal dvanásť špeciálne vytvorených ikon počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Už onedlho dorazia do každého spoločenstva a kostolov redemptoristov po celom svete.

Dvanásti pátri vrátane generálneho predstaveného redemptoristov p. Michaela Brehla CSsR (časť generálnej rady, členovia Medzinárodnej komisie jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, niekoľko kňazov z rímskeho sanktuária MUP) sa v stredu 18. mája zúčastnili audiencie na Námestí sv. Petra. Stáli blízko pódia, kde mal Svätý Otec príhovor. Dvaja predstavitelia mali možnosť v krátkosti sa s ním porozprávať o vrcholiacich oslavách jubilea. Pápež pre nich požehnal ikonu a po skončení slávnosti požehnal aj zvyšných 11, ktoré boli umiestnené na stole pri pódiu. Jednu ikonu vytvoril br. Richard Maidwell CSsR z juhoafrickej provincie, jednu. Maria Slepchenková OSsR z Ukrajiny (momentálne pôsobí v spoločenstve redemptoristiek v Bielsku Białej) a zvyšných 10 P. Eugeniusz Karpiel CSsR z Krakova.

Úloha ikony Matky ustavičnej pomoci v tretej fáze jubilejných slávností

Jubilejná komisia navrhla tri fázy jubilea. Prvá, tzv. „prípravná“, sa slávila v roku 2015 pod heslom: „Posilnenie našej starostlivosti a lásky k Matke Božej“. Vytvorili sa skupiny, ktoré šírili materiály, organizovali kongresy a slávnosti, atď.  Druhá fáza prebiehala do konca Roka Matky ustavičenej pomoci (27.6. 2016), jej heslo bolo „Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky.“ Hlavná slávnosť sa uskutočnila 26. júna 2016, pretože je to najbližšia nedeľa k sviatku. Sv. omša sa slávila v Bazilike Santa Maria Maggiore. Následne sa uskutočnila procesia do nášho sanktuária a pred originálnou ikonou páter generál symbolicky rozoslal jej 12 kópií do piatich konferencií kongregácie (t.j. na jednotlivé kontinenty).

Tretia fáza (misijná) sa začala slávením sviatku, 27. júna 2016 a bude prebiehať pod heslom „Obnova misie a uskutočňovanie mandátu (bl. pápeža Pia IX. – pozn. red.), aby sa ikona stala známou“. Ikony, ktoré pápež František požehnal a generálny predstavený rozoslal, navštívia každú konferenciu a následne všetky jednotky a spoločenstvá kongregácie. Ikona má takýmto spôsobom oživiť našu misiu a stať sa nástrojom evanjelizácie – bude to obnovenie nášho záväzku, ktorý sme prijali od  pápeža bl. Pia IX. pred 150 rokmi, ktorý nám dal úlohu šíriť úctu k Matke ustavičnej pomoci  na celom svete.

Zdroj: www.redemptoristi.sk