Apoštolát sestier v Indii počas Roka zasväteného života

Pre sestry v Indii Rok zasväteného života znamená nielen návrat ku kontemplatívnej dimenzii ich zasvätenia, ale tiež obnovený záväzok k aktívnemu apoštolátu: skupina štyroch sestier z Kalkaty z Kongregácie sestier Panny Márie Nepoškvrnenej, zanechajúc svoje obvyklé oblečenie, chodieva v nočnom čase do podnikov mesta, kde sú mnohé dievčatá nútené k prostitúcii alebo k otroctvu bezohľadnými obchodníkmi s ľuďmi.

Vďaka tomuto úsiliu sa im podarilo zachrániť mnohé dievčatá. „Táto práca v prospech vykorisťovaných a bezbranných žien,“ vysvetľuje sestra Sharmi Souza, „je pozitívnou odpoveďou na posolstvo pápeža Františka na blížiaci sa Svetový deň pokoja, v ktorom pobáda bojovať proti moderným formám otroctva.“
„Za jednu noc sme zachránili 37 dievčat,“ pokračuje sestra vysvetľujúc, že „10 z nich bolo neplnoletých.“ Sestry ponúknu podporu a pomoc mladým ženám, ktoré potom poskytnú potrebné informácie polícii, aby tak mohla zastaviť tento obchod. Niekedy policajti odmietajú vstúpiť do týchto podnikov, aby neboli ohrození obchodníkmi. Ani v takom prípade sa sestry nezastavia a obrátia sa na ich nadriadených.
Podľa informácií indickej vlády v roku 2007 vyše 3 milióny žien pracovali na tomto sexuálnom trhu, 35,47 % z nich malo menej ako 18 rokov. Podľa mimovládnej organizácie Human Rights Watch spadalo do kategórie prostitútok aspoň 20 miliónov žien v Indii, vrátane metropoly Bombaj, ktorá sama má cez 200 tisíc prostitútok, čím je najväčším centrom sexuálneho obchodu v celej Ázii.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-