Apoštolský nuncius na Slovensku zaslal zasväteným prianie do nového roka

Apoštolský nuncius na Slovensku zaslal v týchto dňoch prostredníctvom predsedov Konferencii vyšších predstavených prianie do nového roka aj s prílohou, ktorou je Posolstvo Svätého Otca Františka na 51. Svetový deň pokoja 1. január 2018.

Zo sprievodného slova apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella vyberáme:

Téma novoročného pápežského posolstva bola: Migranti a utečenci: muži a ženy hľadajúci pokoj. V posolstve Svätý Otec vyzýva k solidarite s tými, ktorí utekajú pred vojnou a hladom, alebo sú nútení opustiť svoju krajinu z rôznych dôvodov. Poskytnúť im možnosť nájsť pokoj, ktorý hľadajú, si vyžaduje stratégiu zahŕňajúcu štyri akcie: prijatie, ochranu, podporu a integráciu.

Využívam príležitosť, aby som vám obnovil blahopriania všetkého dobrého do Nového roka 2018, uisťujúc vás o mojom srdečnom pozdrave a spomienke v modlitbe.“

Veríme, že pripojený dokument bude pre vás a vaše komunity inšpirujúcim materiálom: Posolstvo pápeža Františka k 1 1 2018 SK

Z materiálov dodaných zo sekretariátu KVPŽR spracovala -fc-