Nový superior Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku je prešovčan P. Martin Pavúk

U Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku nastala zmena vo vedení. Doterajšieho superiora pátra Pavla Baroša po šiestich rokoch v úrade superiora vystriedal 28. decembra 2017 páter Martin Pavúk MSC.

Páter Dr. Martin Pavúk MSC sa narodil 25.10. 1977 v Prešove. Medzinárodný noviciát absolvoval v Írskej provincii a v Dubline zložil prvé rehoľné sľuby do rúk gréckokatolíckeho biskupa Paula Chomnyckého, OSBM. Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Prešove a Nitre. Večné sľuby zložil 28. februára 2009 v Nitre. Za diakona bol vysvätený 23. mája 2009 v Bratislave a kňazskú vysviacku prijal v Nitre 19. júna 2009.

Počas rehoľnej formácie vykonal pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy. Momentálne je správcom Gréckokatolíckej farnosti v Nitre.

Zdroj: kvrp.sk
-fc-