Augustiniáni spolu s mladými putujú do Gaboltova

Putovanie s augustiniánmi nie je len jednodňová prechádzka. O tom sa presviedča aj 60-členná skupina, ktorá sa 10. júla vydala na náročnú, ale veľmi obohacujúcu púť z Prešova do Gaboltova. Pútnici ju zakončia na mariánskom pútnickom mieste augustiniánskym budíčkom 16. júla o štvrť na šesť ráno a svätou omšou, ktorej celebrantom bude prior augustiniánov P. Juraj Pigula, kazateľom diakon augustinián Andrej Kovaľak.

Téma tohtoročnej púte Pomazaní za prorokov sprevádza putujúcich v ich duchovnom programe, kde nechýbajú prednášky, zamyslenia, spoločné modlitby, zdieľania svojich myšlienok, viery či aj pochybností. Avšak nechýbajú aj príjemne uvoľňujúce večerné programy, ktoré sa prežívajú v tomto spoločenstve v radostnom duchu.

„Putovanie je nádherný spôsob, ako hľadať Boha spolu s priateľmi v diskusii, modlitbe, námahe a v radosti. A prečo spomínaná téma? Lebo sme boli v krste pomazaní a znovu si to pripomíname a uvedomujeme prorocké poslanie,“ povedal P. Juraj.

„Na púte s augustiniánmi chodievam už niekoľko rokov, nájdem tam všetko, čo pre svoju dušu potrebujem,“ vyjadril sa Július. „Ako snúbenci sme si povedali, že chceme byť spolu pre druhých. A sme:-) Máme na púti skupinku, ktorej sme animátori,“ povedali Veronika s Palim o svojom rozhodnutí ísť na púť. A Monika, ďalšia účastníčka púte, dodala: „Táto púť je jedna z ‚vecí‘, ktoré sa nedajú poriadne vystihnúť slovami… treba to zažiť :-).“    

Augustiniánska púť má už 26-ročnú tradíciu. Jej účastníci ňou vyjadrujú kráčanie za Kristom, na ktorého Mária na milostivom obraze (ikone) ukazuje. Ako vyjadril P. Juraj, chcú sa takto od Márie učiť, ako byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v živote na neho.

Ako to na takejto púti vyzerá? Pozrite ::TU:: 

-msk-