Augustínovo „Vezmi a čítaj“ vzali v Košiciach vážne

Rehoľa sv. Augustína v Košiciach v spolupráci s kresťanským kníhkupectvom Zachej.sk pripravuje cyklus pravidelných prednášok pod názvom Vezmi a čítaj. Prvá zo série inšpiratívnych a hodnotných prednášok sa uskutoční v utorok 31. januára o 17:00 v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Prvým hosťom bude prior Rehole sv. Augustína, páter Juraj Pigula s témou „Milosrdenstvo bez hraníc. Od Augustína po pápeža Františka“.

„Pápež František vydal list Milosrdenstvo a úbožiačka, ktorého názov a obsah prevzal z kázania sv. Augustína. Chcem teda poodhaliť Augustínovu kázeň, kde použil toto slovné spojenie, a poukázať na nový kontext, v ktorom ju pápež František prezentuje dnes. Tá časť kázne sa nachádza priamo v knihe Milosrdné srdce,“ ozrejmuje páter Juraj.

Práve kniha Milosrdné srdce bude neoddeliteľnou súčasťou januárovej prednášky a pozornosť sa upriami aj na ňu. Jej súčasťou je totiž príbeh sv. Augustína, hriešnika a žobráka Božieho milosrdenstva. „Zdalo a mi vhodné po Roku milosrdenstva pripomenúť tému, ktorá nekončí a má svoju neustálu aktuálnosť. Prepojenie s pápežom Františkom mi pomohlo si to viac uvedomiť,“ vysvetľuje páter Pigula výber literatúry, ktorá dotvorí kultúrny zážitok. Výnimočnú atmosféru podujatia určite znásobí a podčiarkne aj následná diskusia ku knihe i k téme prednášky, ktorú bude páter Juraj Pigula viesť. Okrem pléna však budú môcť účastníci klásť otázky aj osobne, a to v átriu seminára, kde bude prebiehať autogramiáda knihy Milosrdné srdce.

Cyklus prednášok Vezmi a čítaj má motivovať kresťanov – čitateľov k tomu, aby spoznávali nové publikácie na knižnom trhu a siahali po knihách, ktoré ich môžu obohatiť. Podujatia z tohto cyklu plánuje Rehoľa sv. Augustína spolu s kníhkupectvom Zachej.sk realizovať pravidelne a vždy za prítomnosti autora či delegáta aktuálne prezentovanej knihy.

ThDr. Juraj Pigula PhD., OSA, sa narodil v roku 1976 v Prešove. V roku 1995 vstúpil do Rehole sv. Augustína. Po ukončení základnej teológie v Ríme absolvoval licenciátne a doktorandské štúdiá na patristickom inštitúte Augustinianum. V rokoch 2005 – 2015 vyučoval patrológiu na teologickej
fakulte (KU) v Košiciach a v rokoch 2009 – 2012 aj na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského (CMBF UK) v Žiline. Je členom Českej patristickej společnosti a International Association of Patristic Studies. Venuje sa spiritualite a teológii sv. Augustína a patristickej exegéze. Patrí k tímu autorov komentárov k Starému a Novému zákonu, ktoré vychádzajú na Slovensku. Je šéfredaktorom časopisu a webstránky Zasvätený život.

Zdroj: TK KBS, ds; pz
-fc-