Najstarší slovenský dominikán – 102-ročný páter Aquinas

Dnes oslavuje svoje 102. narodeniny dominikán páter Aquinas Juraj Gabura OP, ktorý pôsobí v Konvente sv. Dominika vo Zvolene-Západ. Je nielen najstarším Zvolenčanom, ale aj najstarším dominikánom na Slovensku.

Páter Aquinas sa svojim statočným životom natrvalo zapísal do dejín rehole dominikánov aj Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Po násilnom zrušení kláštorov v roku 1950 sa dva roky skrýval u dobrodincov na Orave, no po dvoch rokoch nemal iné východisko, len sa prihlásiť u Štátnej národnej bezpečnosti (SNB). Za svoju vernosť duchovnému povolaniu a ochote vyslúžiť sviatosť zmierenia bol ako 37-ročný nespravodlivo odsúdený na doživotie. V roku 1960 prišla nečakaná amnestia, ktorá umožnila pátrovi Aquinasovi zaradiť sa do spoločenského života, no stále pod dozorom SNB. Aj napriek kontrole sa mu podarilo vyvíjať tajný apoštolát v rodinách a spoločenstvách, ako aj činnosť, ktorá smerovala k ilegálnemu obnoveniu dominikánskej rehole na Slovensku. Vďaka pátrovi Aquinasovi prežila idea sv. Dominika v tejto krajine aj v dobe neslobody a po nežnej revolúcii sa mohlo na tajne položenom základe už verejne stavať ďalej. Výsledkom jeho neúnavnej práce je terajšia slovenská provincia dominikánov, mnohé bratstvá dominikánskych terciárov a ruženčiarov.

V sérii Na 5 minút s nami nájdete aj 5 minút z osláv jeho narodenín spred dvoch rokov a svedectvo jeho života, nasmerovaného k cieľu.

Ad multos annos!

Foto: Mesto Zvolen (fb)
-fc-