Autor knihy Ľudia Veľkej noci navštívil Slovensko

V roku 2016 vydali Redemptoristi knihu Ľudia Veľkej noci. Kniha je veľmi aktuálna pre ľudí dneška. Upriamuje čitateľa na základnú úlohu Cirkvi – ohlasovať zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktoré sa môže diať len v živom spoločenstve Cirkvi. Len tí, čo majú zážitok stretnutia so živým Ježišom, môžu prinášať nádej ľuďom, ktorých globalizovaný svet vyraďuje a pokladá za zbytočných. A nimi sme alebo skôr či neskôr sa takými môžeme stať všetci. Keď pre nič iné, tak pre svoje starnutie či choroby…Živé spoločenstvo je nádej pre nás všetkých. Aj pre rozkúskovaný svet.

Autor knihy arcibiskup Manily Luis Antonio Tagle, prezident Katolíckej biblickej federácie a prezident Caritas Internationalis navštívil koncom mája 2018 Slovensko a pri tejto príležitosti posiela čitateľom svojej knihy veľmi pekné a podnetné video posolstvo.

foto: Tono Kulan

-msk-