Jezuiti putovali do Trlenskej doliny k Panne Márii Snežnej

Asi tridsiatka slovenských a českých jezuitov putovala v sobotu, 26. mája 2018, do aktuálne rekonštruovanej kaplnky Panny Márie Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku, aby s jej materským príhovorom prosili za nové rehoľné povolania pre Spoločnosť Ježišovu.

Program púte, na ktorom boli prítomní aj obaja provinciálni predstavení, pátri Rudolf Uher SJ a Josef Stuchlý SJ, začal spoločnou svätou omšou, po ktorej nasledovala eucharistická adorácia.

Druhá časť programu bola venovaná otázke apoštolských priorít. V Cirkvi i v Spoločnosti Ježišovej si, totiž, uvedomujeme nepomer medzi potrebami tých, ku ktorým sme poslaní, a prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Pomenovanie priorít a apoštolských preferencií nám pomáha zjednotiť sily a využívať naše prostriedky účinne.

Na celorehoľnej úrovni, aktuálnymi apoštolskými preferenciami Spoločnosti Ježišovej sú Afrika a Čína, intelektuálny apoštolát, medzinárodné rímske domy, migrácia a utečenci. Nové priority na najbližších desať rokov predstaví generálny predstavený, páter Arturo Sosa SJ, v januári budúceho roka.

Záver púte sa niesol v duchu bratského stretnutia okolo spoločného stola.

zdroj: jezuiti.sk

-msk-