Avila slávi 500-ročnicu narodenia sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Objaviť v kontemplácii a meditácii „učiteľky modlitby“ sv. Terézie od Ježiša „prameň pravého poznania a skutočných hodnôt“ ako základ života. K tomuto povzbudzuje pápeža František v liste adresovanom účastníkom kongresu, ktorý sa dnes koná na Katolíckej univerzite v Avile s názvom: „Svätá Terézia od Ježiša, učiteľka života“.
Posolstvo pápeža, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, prečítal biskup Avily, Jesus Garcia Burillo, pri otvorení konferencie so 450 účastníkmi z 26 krajín, za prítomnosti španielskeho ministra vnútra Jorgeho Fernandeza Diaza. Pápež tiež povzbudzuje, aby podľa príkladu sv. Terézie z Avily, ktorá sa narodila pred 500 rokmi (28. marca 1515), sa v súčasnosti na katolíckych univerzitách formovali „silní priatelia Boží, tak nevyhnutní v ťažkých časoch,“ ako sú tieto. Počas medziuniverzitnej konferencie bude sv. Terézii Avilskej, panne a učiteľke Cirkvi, symbolicky udelený čestný doktorát honoris causa.
„Boh sám stačí“ – je známy výrok sv. Terézie, ktorá na svojej duchovnej ceste spolupracovala so sv. Jánom z Kríža a spoločne založili viacero karmelitánskych kláštorov s pôvodnou prísnosťou. Terézia napísala aj vlastné diela, ako Životopis, Cesta k dokonalosti, Rozjímania o Veľpiesni, Vnútorný hrad, Vzdychy duše k Bohu (básnická zbierka). Majú svoje stále miesto aj vo svetovej literatúre
Zomrela 4. októbra 1582 po krátkej a ťažkej chorobe v Albe de Tormes, v kláštore, ktorý sama založila. Sama však vedela už osem rokov pred svojou smrťou o tom, kedy príde hodina jej odchodu zo sveta. Boh jej to zjavil v mystickom zážitku. Pochovali ju v Albe. Pri jej hrobe sa stalo množstvo zázrakov. V roku 1622 ju pápež Gregor XV. vyhlásil za svätú. Pápež Pavol VI. ju v roku 1970 vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Keďže v deň jej smrti – 4. októbra – už bola spomienka sv. Františka Assiského, posunuli jej sviatok na 15. október.

(Zdroj RV; -jk-)