Sestry saleziánky majú deväť noviciek

Noviciát sestier saleziánok sa naplnil novými novickami. Dňa 3. augusta 2015 boli tri postulantky prijaté do ďalšej formačnej etapy, ktorá bude trvať dva roky. V  tieto dni dosahuje počet noviciek číslo deväť, čo bude do 5. augusta, kedy tri z nich zložia svoju prvú rehoľnú profesiu. Pri tejto príležitosti si na podnet generálnej matky sr. Yvonne Reungoat, ktorá slávi 50. výročie rehoľných sľubov, ako aj pri príležitosti 200 – ročnice narodenia zakladateľa saleziánok dona Bosca obnovia svoju rehoľnú profesiu všetky sestry saleziánky nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Inštitút Dcér Márie Pomocnice (saleziánky) začal písať svoju históriu práve 5. augusta v roku 1872 v talianskom Mornese. So spiritualitou dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej vstupujú na miesta, kde sú mladí. Poslaním sestier je integrálna výchova a vzdelávanie mladých, čomu nasvedčuje aj Pápežská fakulta pedagogických vied AUXILIUM v Ríme, ktorú vedú práve saleziánky.

Celosvetový inštitút ma vyše 13.000 sestier na všetkých piatich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí 85 sestier v 15 komunitách. V tomto roku sestry oslávili 75. výročie príchodu na Slovensko.