Bangladéš bol misijnou oblasťou, teraz vysiela misionárov do zahraničia

Ešte nedávno bol Bangladéš misijnou oblasťou, teraz už z tejto krajiny odchádzajú rehoľníčky a kňazi pôsobiaci ako misionári v zahraničí. Dnes študuje v seminári v Dháke 125 bohoslovcov.

Pred tridsiatimi rokmi patril Bangladéš medzi krajiny, kam vysielal kňazov Pápežský inštitút zahraničných misií, xaveriáni, Misionári Svätého kríža a ďalšie misijné kongregácie. Nedávno bolo dvadsaťjeden seminaristov vysvätených za diakonov a ďalší traja ich budú onedlho nasledovať v zahraničí.

Zo 164 miliónov obyvateľov tejto krajiny sa väčšina hlási k islamu (83 percent), ktorý je štátnym náboženstvom. Katolíkov je iba 390-tisíc. Tohtoročný počet diakonských svätení predstavuje doterajší rekord.

Vyšší seminár v Dháke je jedinou inštitúciou na formáciu kandidátov na kňazstvo v Bangladéši. V tejto chvíli v ňom študuje 125 bohoslovcov. „Miestna cirkev je požehnaná, pretože mladí ľudia vstupujú do seminára, aby sa stali kňazmi,“ povedal agentúre AsiaNews otec Anol Terence D Costa, zodpovedný za formáciu diakonov.

„Je to povzbudzujúce znamenie. V tejto krajine sú povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu. Sme šťastní,“ dodal a pripomenul tiež dôležitú podporu rodičov, učiteľov i kléru. Za normálnej situácie sa svätenia konajú v Dháke. Keďže aj v Bangladéši je pandémia a povinná izolácia, svätenia tento rok prebiehali v diecézach, z ktorých seminaristi pochádzajú.

Zdroje: Tk KBS / RV CZ / Katolícke noviny