Barbarstvo moci (13): 1950 – 1951: sústreďovacie kláštory (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a výpovedí svedkov. Súčasne ponúka v osobitných videách s názvom Svedectvom o barbarskej moci autentické výpovede tých, ktorí boli v čase Akcie K a Akcie R priamo v centre diania. V každom dokumente vystupujú členovia alebo členky z jednej slovenskej rehoľnej kongregácie.


Rehoľné sestry boli zo svojich domovov vyvezené do nových, sústreďovacích kláštorov, či popravde povedané, táborov.

Ich službou sa stala ťažká, namáhavá práca, ktorá ich mala priviesť k jednému – odchodu z rehole. To všetko bol len začiatok – začiatok dlhého, štyridsaťročného putovania púšťou.

Predchádzajúce diely Barbarstva moci a ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU.

© KVRPS