V Hronskom Beňadiku budú duchovné cvičenia pre kňazov

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku oznamuje kňazom, že v priestoroch benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku sa v dňoch 7. – 11. septembra 2020 uskutočnia duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátorom duchovných cvičení bude vdp. Miroslav Hafera, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Na duchovné cvičenia sa záujemcovia môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0910 852 085 alebo emailom na adrese info.benadik@nrb.sk.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký