Baziliánky začínajú provinciálnu kapitulu

Rád sestier sv. Bazila Veľkého – Provincia bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove začína provinciálnu kapitulu. Koná sa v Roku zasväteného života a bude pozostávať z dvoch častí. Prvá etapa sa začína vo štvrtok 18. júna a potrvá do nedele 21. júna 2015. Na programe pracovného zasadania je riešenie aktuálnych záležitostí spojených so službou sestier baziliánok. Druhá etapa provinciálnej kapituly bude prebiehať od 2. do 5. júla 2015 a počas nej sa uskutočnia voľby nového vedenia provincie. Kapitula sa uskutoční v Monastieri sv. Makríny v Prešove. V sobotu privítajú rehoľné sestry na kapitule aj pomocného prešovského gréckokatolíckeho biskupa, vladyku Milana Lacha SJ, ktorý bude slúžiť svätú liturgiu v kaplnke prepodobnej Makríny. Tento rok je pre sestry baziliánky na Slovensku zvlášť významný, lebo si pripomínajú 120. výročie narodenia sr. Vasylije Hlibovickej OSBM, ktorá zomrela v povesti svätosti a ktorej eparchiálny proces blahorečenia v súčasnosti prebieha v Ľvove.

Sestry baziliánky prišli na Slovensko zo Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk, Ukrajina), konkrétne do Prešova v roku 1922. V Prešove viedli internát a venovali sa výchove stredoškolskej mládeže, najmä dievčat, ktoré študovali na cirkevných školách. V roku 1950 boli sestry internované a prevezené najprv do Kostolnej pri Trenčíne a neskôr do Čiech na manuálne práce. V Čechách pracovali v továrňach na spracovanie ľanu a bavlny na rôznych miestach. Neskôr pracovali v Ústave sociálnej starostlivosti pre ženy vo Svitavách v okrese Hradec Králové, tiež v nemocnici v Trenčíne a v Ústave sociálnej starostlivosti pre chlapcov v Bardejove. Svoj verejnú činnosť na východnom Slovensku obnovili po roku 1989. V septembri 1990 otvorili v Prešove cirkevnú Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, ktorá bola vôbec prvou cirkevnou zdravotníckou školou na Slovensku. Dodnes v nej odborne vzdelávajú a duchovne formujú zdravotnícky personál.

V súčasnosti existujú na Slovensku dve provincie sestier baziliánok – Provincia bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove a Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach (2001). Sestry baziliánky pôsobia na Slovensku vo všetkých troch gréckokatolíckych eparchiách – prešovskej, košickej a bratislavskej. Svoj apoštolát rozvíjajú v oblasti, výchovy a vzdelávania, školskej a farskej katechézy, zdravotníctva a starostlivosti o chrámy. Svoje kláštory a rehoľné komunity majú v Prešove, Svidníku, Medzilaborciach, Bardejove, Trebišove, Sečovciach, Vranove a v Bratislave.

sr. Josifa Helena Šimová OSBM

zdroj:tkkbs; bazilianky.wbl.sk;