V Prešove sa stretli jezuiti na Provinčnej kongregácii

Slovenskí jezuiti sa v dňoch 15. – 18. júna stretli v Prešove na svojej Provinčnej kongregácii. Stretnutie bolo zamerané na budúcoročnú celosvetovú 36. generálnu kongregáciu jezuitov, ktorú zvolal generálny predstavený jezuitov P. Adolfo Nicolás SJ spolu s oznámením, že sa hodlá pre zvyšujúci sa vek vzdať svojho úradu. Za delegáta, ktorý bude v októbri 2016 v Ríme spolu s provinciálom P. Rudolfom Uherom SJ zastupovať slovenských jezuitov pri voľbe nového generálneho predstaveného, bol zvolený P. Peter Dubovský SJ, pôsobiaci ako dekan na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.

Spolu 44 delegátov sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove venovalo aj modlitbe a uvažovaniu nad aktuálnymi výzvami pre celú Spoločnosť Ježišovu. Hovorili o prehlbovaní jezuitskej identity, o službe núdznym cez načúvanie hlasu utečencov, chudobných a rodín, cez žitie solidarity s nimi v jednoduchom spôsobe života a cez obhajobu potrieb tých, ktorí nemajú hlas. Za významnú výzvu považujú službu zmierovania. Vo svete poznačenom nepokojmi, rozdeleniami, predsudkami, nevedomosťou a z toho vyplývajúcim utrpením a bolesťou chcú prostredníctvom duchovných cvičení, duchovného sprevádzania, kázania, vyučovania a pod. napomáhať realizovaniu Božieho daru zmierenia – najmä jazykom kultúry, umenia, vedy, športu.

Jozef Bartkovjak SJ

zdroj:tkkbs