Belgický redemptorista na poštovej známke

Belgický redemptorista, kňaz a misionár, sa ocitol na poštovej známke. Pre redemptoristov je takáto udalosť skôr raritou. Ide o belgického pátra Léona Grégoria (1925-2011). Do kongregácie vstúpil v Belgicku v r. 1848 a kňazom sa stal v r. 1953. Počas 12 rokov pracoval ako profesor v juvenáte a ako misionár. Keď mal 40 rokov, poslali ho do novozaloženej komunity v Propriii, v štáte Sergipe v Brazílii. Takmer 45 rokov žil v “Nossa Senhora da Gloria” v diecéze Propria. Veľa sa angažoval v sociálnej sfére. Založil napr. jasle pre chudobné deti. Práve kvôli jeho sociálnym aktivitám mu bola venovaná poštová známka.

(Zdroj: www.cssr.sk)