Národná cena pre sr. Marise De Rosa, saleziánku z USA

Sr. Marisa De Rosa FMA z provincie USA, momentálna prítomná na generálnej kapitule v Ríme ako delegátka svojej provincie, dostala ocenenie National Distinguished Principals. Odovzdanie ceny prebehlo 16. a 17. októbra vo Washingtone.

Toto vyznamenanie udeľuje National Catholic Educational Association (NCEA) najúspešnejšiemu riaditeľovi školy v celých USA. Je to po prvý krát, čo túto cenu získala Dcéra Márie Pomocnice. Sr. Marisa De Rosa bola vybraná spomedzi 6 000 riaditeľov katolíckych škôl.
„Som naozaj poctená týmto uznaním,“ povedala sr. Marisa, „ale táto cena patrí celému personálu Základnej školy sv. Antona, s ktorým spolupracuje aj farár a rodičia farnosti.“
Sr. Marisa je riaditeľkou Školy sv. Antona v Hawthorne sedem rokov. Jej animácia sa prejavila aj v 34% náraste prihlásených žiakov. Dôvodom je – ako vysvetlila sr. Marisa – snaha byť verní poslaniu Dona Bosca a snaha pripravovať „dobrých kresťanov a čestných občanov“, aby prispeli k dobru spoločnosti. Aj vďaka integrácii nových technológií boli realizované programy, ktoré podporili procesy učenia sa. „Integrálny prístup k vyučovaniu umožnil každému žiakovi spoznať vlastné schopnosti a možnosti, ktoré sú Božím darom, a tak dozrievať v osobnom i profesionálnom raste.“
Strategické plány, ktoré sa výchovnej komunite podarilo realizovať, boli: vytvorenie multimediálneho centra, kúpa počítačov, tlačiarní, scannerov, iPad; rozvoj interdisciplinárneho programu (Veda, Technológia, Inžinierstvo a Matematika STEM); spolupráca s inžiniermi Stevens Institute of Technology a Northwest University; získanie prostriedkov na vybudovanie nového parku hier pre materskú školu a väčšie zapojenie rodičov.

(Zdroj: www.salezianky.sk)