Benediktíni pozývajú na celonočnú adoráciu

Pozývame vás na celonočnú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa začne v sobotu 7. marca 2015 modlitbou Kompletória o 20.00 a zakončí ju svätá omša v nasledujúcu nedeľu o 6.00. V priebehu adorácie sa bude v čase od 3.00 do 4.00 hod. konať modlitba Nočných vigílii (Posvätného čítania) podľa mníšskeho obradu. Témou tejto adorácie je modlitba za manželov.

Adorácia je súčasťou série dvanástich adorácii, ktoré Kláštor Premenenia Pána organizuje v rámci Roka zasväteného života ako milostivý čas kontemplácie Krista napomáhajúci na ceste k svätosti (k posväteniu seba i sveta).

zdroj: www.benediktini.sk