Zasvätený život: skutočnosť či mýtus?

Trnavská univerzita, Konferencia biskupov Slovenska a konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských reholí pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Zasvätený život: skutočnosť či mýtus?, ktorá sa uskutoční dňa 9. apríla v priestoroch Teologickej fakulty TU v Bratislave.  Na konferencii vystúpia so svojimi príspevkami apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, košický eparcha Mons. Milan Chautur, CssR., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme P. Miroslav Konštanc Adam OP, dekan TF TU P. Miloš Lichner SJ, sr. Dáša Kráľová FMA a Mons. Marián Gavenda.
Panelovú diskusiu budú moderovať Mons. Marián Gavenda a hovorca KBS Martin Kramara.

Počet účastníkov konferencie treba nahlásiť do 27. 3. na adresu: milos.lichner@truni.sk