Benediktíni v Sampore mali kánonickú vizitáciu

V benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore zakončila pravidelná kánonická vizitácia, trvajúca od predchádzajúceho pondelka. Vizitáciu viedol prezident benediktínskej Kongregácie Zvestovania, o. opát Ansgar Schmidt OSB, z opátstva sv. Mateja v Trevíre (Nemecko) a spolu s ním o. Maksymilian Nawara OSB, z opátstva v Lubiń (Poľsko). Podľa slov o. Ansgara, vizitácia nie je ani tak právnou formalitou, ako bratskou návštevou, s cieľom napomôcť reflexii, povzbudiť v dobrom a upozorniť na eventuálne problémy a riziká. Na záver svojho pobytu predložili vizitátori spoločenstvu záverečnú správu, ktorá poslúži ako dôležitý ukazovateľ na ďalšej ceste budovania obnovenej mníšskej tradície na Slovensku.

Podľa Konštitúcie Kongregácie Zvestovania sa vo všetkých nezávislých kláštoroch majú každé štyri roky konať kánonické vizitácie. Vizitátori majú právo a povinnosť starostlivo preskúmať situáciu v kláštore po všetkých stránkach, zvlášť čo do zachovávania Reguly a Konštitúcie. S týmto cieľom vedú rozhovory s každým mníchom spoločenstva, kontrolujú vedenie oficiálnej dokumentácie, zabezpečenie osobných potrieb mníchov, priebeh aktivít kláštora, ako aj jeho finančnú a ekonomickú situáciu. Výsledky vizitácie sú nakoniec predložené v záverečnej správe celému spoločenstvu. Po roku od skončenia vizitácie sa podľa možností koná ďalšia krátka návšteva vizitátorov, s cieľom overiť uplatnenie výsledkov vizitácie.

Benediktínska Kongregácia Zvestovania (pôvodne Belgická benediktínska kongregácia Zvestovania preblahoslavenej Panne Márii), vznikla v roku 1920, odčlenením od Beuronskej kongregácie. Jedným z najvýznamnejších tvorcov Kongregácie Zvestovania bol bl. Columba Marmion OSB, opát opátstva v Maredsous (Belgicko). Od svojich počiatkov mala táto benediktínska kongregácia špecificky medzinárodný charakter a v súčasnosti v sebe zahŕňa kláštory od Spojených štátov po Indiu a od Írska po Nigériu. Najnovším členom kongregácie sa v roku 2012 stalo opátstvo Zosnutia Panny Márie na hore Sion v Jeruzaleme.

Michal Mária Kukuča OSB

zdroj: benediktini.sk