Benediktínky z umbrijskej Nursie vedú klauzúrny život v obytnej bunke

Benediktínky z umbrijskej Nursie sa symbolicky vrátili domov na sviatok sv. Scholastiky. Od 10. februára, teda zhruba dva a pol roka po ničivom zemetrasení, kvôli ktorému museli opustiť svoj pôvodný kláštor (30. 10. 2016), teraz vedú klauzúrny život v obytnej bunke. „Ako mnohí iní, ktorých postihlo zemetrasenie,“ usmieva sa sestra Katarína.

„Vyžaduje to veľkú prispôsobivosť, snažíme sa čo najlepšie zorganizovať a určite to nie je ľahké. Sme malá, deväťčlenná komunita a obytný kontajner najskôr vyzeral ako veľký, avšak v každodennosti sa to javí inak,“ dodáva talianska rehoľníčka a pokračuje: „Uvedomujeme si, aké obmedzenie musí v takom domčeku prežívať rodina. Ľudia však pracujú mimo domova, ale my si musíme vystačiť s určeným priestorom. Čo sa týka vnútornej práce, momentálne chováme včely a vychádzame na vidiek. Naša klauzúra sa odlišuje od klarisiek či karmelitánok – rehoľníčky z nevyhnutných dôvodov môžu z kláštora vychádzať.“

Abatyša nursijských benediktínok tiež vysvetľuje, prečo sestry opustili pohostinnosť iných umbrijských komunít a vrátili sa do mesta, kde prevláda sklamanie kvôli byrokratickým prieťahom a rozčarovanie z nesplnených sľubov. „Regula sv. Benedikta nás zaväzuje k stabilite, čo neznamená iba vernosť danému miestu, ale skôr tiež oddanosť prijatému rozhodnutiu. Preto sme túžili po návrate, hoci to niektorí považovali za číre bláznovstvo.“ Nový kláštor v obytnom kontajneri sa člení na dvojlôžkové cely, kanceláriu, kuchyňu, refektár, kaplnku.

Jeho predstavená však kladie veľký dôraz na dielňu, ktorú zároveň vybavili na prijímanie pútnikov. „Byť pripravení na prijatie prichádzajúcich – to je najdôležitejšie učenie sv. Benedikta.“ Sestra Katarína nevie, ako dlho sa jej komunita zdrží v obytnej bunke, stojacej vedľa pôvodne zbúraného kláštora. V jednom však má jasno: „Považujeme všetko za samozrejmé a keď to stratíme, potom si uvedomíme, ako nám bolo dobre. Nakoniec je ale všetko relatívne – radosť rovnako ako bolesť. Je správne usilovať sa o to, aby nám stále bolo lepšie, mať pekný domov a snažiť sa, aby bol útulný. V zozname našich priorít by však na prvom mieste malo stáť to, čo nikdy nepominie,“ hovorí rehoľníčka.

Návrat sestier do rodného mesta svätých Benedikta a Školastiky oslávili svätou omšou celebrovanou arcibiskupom Spoleta-Nursie, Renatom Boccardom. Všetky chrámy v Nursii zničilo v roku 2016 zemetrasenie a k dnešnému dňu ani jeden nebol prestavaný. Na svätú omšu v komunitnom centre Madonna della Grazie prišlo veľa veriacich, ako aj miestny klérus a civilné autority na čele s primátorom mesta aj benediktínky z okolitých komunít z Trevi, Castel Ritaldi, Fabriano, Pontasserchio a Viboldone. V homílii arcibiskup Boccardo poukázal na to, že návrat sestier ukazuje, že je možné začať odznova a je „krásnym znakom, ktorý nás povzbudzuje s istotou pozerať vpred.”

„Vrátili sme sa hlavne kvôli vám, drahí spoluobčania z Nursie, aby sme sa za vás modlili a zdieľali s vami tento moment neistoty,“ povedala sestra Katarína.

Zdroj: RV CZ, RV EN,
Foto: Reuters/Remo Casilli
-fc-