Biblický seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči

V dňoch 12. – 13. februára sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil odborno – popularizačný biblický seminár organizovaný Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Témou seminára bola Ježišova rozlúčková reč v 13 – 17 kapitole Jánovho evanjelia. Stretnutím, ktorého sa zúčastnili laici, rehoľné sestry a kňazi z troch diecéz (Košice, Rožňava a Spiš), sprevádzal košický doktorand Pápežského biblického inštitútu Matúš Imrich a biblisti Juraj Feník a Róbert Lapko. V priebehu stretnutia oboznámili poslucháčov s problematikou starozákonných testamentov a obsahom a témami Ježišovho testamentu v Jánovom evanjeliu.

Najbližší biblický seminár v Augustineu sa bude konať v novembri 2018 a jeho témou budú hymny v Lukášovom evanjeliu a narodenie Krista podľa Jána a Pavlových listov.

Semináre sú otvorené nielen pre kňazov, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o spoznávanie Svätého Písma.

Zdroj: biblia/rimkat.sk
-fc-