Biskup Marián Andrej Pacák sa zriekol vedenia slovenskej eparchie v Toronte

Vladyka Pacák pôsobil v Kanade od roku 2018, na jeho miesto pápež vymenoval apoštolského administrátora.

Marián Andrej Pacák sa zriekol úradu biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte.

Pápež František jeho rezignáciu prijal a za apoštolského administrátora sede vacante tejto eparchie vymenoval Kurta R. Burnetta, eparchiálneho biskupa z Passaicu v USA.

Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.

Marián Andrej Pacák sa narodil 24. apríla 1973, pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Má jedenásť súrodencov, z toho dvoch bratov kňazov. Je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, večné sľuby zložil 16. augusta 1997.

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Krakove, Tuchove a v Ríme (1991 – 1998). Za kňaza bol vysvätený 12. júla 1998 v kláštore redemptoristov v Michalovciach. Na Akadémii svätého Alfonza v Ríme, ktorá patrí pod Pápežskú Lateránsku univerzitu, absolvoval postgraduálne štúdiá so špecializáciou na morálnu teológiu. 

V minulosti pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Stará Ľubovňa (1998 – 2001), duchovný rehoľného rádu v kláštore redemptoristov v Ríme pri farnosti sv. Joachima (2001 – 2004), šéfredaktor vydavateľstva Misionár a časopisu Misionár v Michalovciach (2004 – 2008) a zároveň ekonóm viceprovincie (2004 – 2007), igumen kláštora redemptoristov v Starej Ľubovni a zároveň správca miestnej gréckokatolíckej farnosti (2008 – 2015). duchovný rehoľného rádu v kláštore redemptoristov v Stropkove (2015 – 2016) a duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice klauzúrových sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnici (2016 – 2018).

Pápež František ho 5. júla 2018 vymenoval za biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte. Biskupskú vysviacku prijal 2. septembra 2018 v Michalovciach a 15. septembra sa ujal vedenia eparchie. 

Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte zriadil pápež Ján Pavol II. pred 40 rokmi, 13. októbra 1980. Patrí ku Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, jej biskup je členom slovenskej Rady hierarchov.

Za prvého eparchu pápež Ján Pavol II. ustanovil redemptoristu Michaela Rusnaka (1980 – 1996).

Po jeho odchode do dôchodku ostalo biskupské miesto neobsadené (vakantné). Až v roku 2000 Ján Pavol II. vymenoval za nového eparchu Johna Stephena Pažaka, opäť redemptoristu, ktorého matka bola írskeho pôvodu a otec pochádzal z Humenného.

V roku 2016 pápež František preložil Pažaka do USA, kde sa stal eparchom ruténskej (gréckokatolíckej) eparchie vo Phoenixe. Zároveň ho však poveril, aby Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte naďalej spravoval ako apoštolský administrátor. V tejto pozícii pôsobil až do Pacákovho menovania.

Zdroj: Postoj.sk / Imrich Gazda
Foto: Andrej Lojan