Rehoľníčky venovali pápežovi dom v Ríme na pomoc utečencom

Rehoľná kongregácia sestier Služobníčok Božej prozreteľnosti z Katánie zdarma zapožičala svoju nehnuteľnosť v Ríme pápežovi Františkovi na pomoc utečencom. Je to ich reakcia na výzvu z encykliky Fratelli tutti prijímať tých, čo utekajú pred vojnami, prenasledovaniami a prírodnými katastrofami.

Ako sa uvádza v komuniké Apoštolskej charity (Elemosineria apostolica), obytný dom „Villa Serena“ sa nachádza na Via della Pisana a má kapacitu 60 osôb.  Bude využitý predovšetkým pre rodiny, pre ženy i osamelé matky s deťmi, ktoré do Talianska prišli prostredníctvom humanitárnych koridorov vytvorených v spolupráci s Komunitou Sant´Egidio.

Priestory budú útočiskom utečencom „v prvých mesiacoch po ich príchode, keď sa im bude pomáhať nadobudnúť samostatnosť – ako pracovnú, tak aj ohľadom bývania“. Vila bude zverená Komunite Sant´Egidio, ktorá už od roku 2015 organizuje humanitárne koridory zo Sýrie, z krajín Afrického rohu a z gréckeho ostrova Lesbos. Doteraz sa takto pomohlo 2600 osobám, medzi ktorými sú mnohé deti.

Zdroj: Vatican News, zk