Biskup Reykjavíku Dávid Tencer: Vrátilo sa nám 120 percent veriacich

Rím v novembri navštívil biskup islandského Reykjavíku Mons. Dávid Tencer z rehole kapucínov. V stredu 10. novembra sa stretol so Svätým Otcom pri generálnej audiencii. Mons. Tencer prijal pozvanie na rozhovor do Vatikánskeho rozhlasu, v ktorom sa podelil o živote Cirkvi na Islande. Pandémia podľa jeho slov neodohnala ľudí z kostolov, naopak pribudli noví, ktorí sa o činnosti farností dozvedeli vďaka internetovým prenosom.

Na otázku, ako doba pandémie poznačila život Cirkvi na Islande, Mons. Tencer odpovedá, že paradoxne sa ľudia neoddialili, ale vďaka internetovým prenosom sa o činnosti farností dozvedeli ďalší ľudia a prišli sa zaregistrovať. Potešilo ho, keď mu jeden z kňazov diecézy referoval: „Vrátilo sa nám 120 percent veriacich“.

Vďaka tomu, že na Islande je viac ako 85 percent obyvateľov zaočkovaných, aj miestna cirkev má menej obmedzení. „Pán Boh zaplať, naši ľudia dostali rozum, poučili sa z tej ťažkej situácie, ktorú sme mali… Naši ľudia pochopili, že cesta k zlepšeniu stavu je jednoznačne aj cez zaočkovanie,“ hovorí biskup Tencer.

Katolícka cirkev na Islande má 14 500 zapísaných veriacich, ktorým  slúži 16 kňazov. Charakteristikou a aj bohatstvom tamojšej Cirkvi je jej mnohonárodné zloženie. „V tom vidím bohatosť, lebo niekedy sme v nebezpečenstve, že stotožníme Cirkev s národom,“ upozorňuje reykjavícky biskup. Je dobré mať národné korene, „ale na druhej strane Cirkev nemôže byť identifikovaná s národom, lebo keby som nebol z toho národa, tak by som sa cítil ako vylúčený“.   

Ohľadom rozbiehajúcej sa prvej fázy synodálneho procesu Mons. Tencer vidí ako nápomocné farské rady, ktoré sa na jeho podnet začali vytvárať v nedávnej dobe. Za dobrý znak života farností považuje to, keď ľudia radi trávia čas vo farskom centre.

Darček pre Svätého Otca od mladých Islanďanov
Darček pre Svätého Otca od mladých Islanďanov

V rozhovore, ktorý prinášame v audiopodobe, Mons. Tencer približuje aj vtipný darček – papierovú sovu a kúsok čerstvej lávy, ktorý priniesol Svätému Otcovi ako prejav tvorivosti a misijného nasadenia mladých z jeho diecézy.

Jozef Bartkovjak, SJ
Vatican News