V Ríme včera skončila XVI. generálna kapitula františkánskeho svetského rádu

Spolu 57 delegátov z celého sveta bolo prítomných na  XVI. generálnej kapitule františkánskeho svetského rádu (OFS) v dňoch 13. – 21. novembra 2021 v Ríme. Úvodnej svätej omšou predsedal o. Amando Trujillo, generálny minister TOR.

Kapitula ukončila šesťročné funkčné obdobie (2014-2020), predĺžené o jeden rok v dôsledku pandémie COVID-19 a nové funkčné obdobie (2021-2027) začne voľbou nového predsedníctva. Bol to čas na zamyslenie a hlboké rozpoznanie situácie medzinárodného bratstva OFS a jeho výziev.

Hodnotiaca práca začala predložením príslušných správ. 

Tibor Kauser, generálny minister OFS, zdôraznil potrebu prehĺbenia sekulárnej františkánskej identity, pre ktorú je potrebná „vyššia spiritualita a väčšia organizačná schopnosť“. Vyzdvihol tiež zapojenie predsedníctva CIOFS do projektov spolupráce po celom svete, najmä tých, ktoré súvisia s komisiou JPiC, ako je Well4Africa. 

O. Alfred Parambakathu, OFMConv, predseda Konferencie duchovných asistentov, zdôraznil „zapojenie Prvého rádu a TOR do zlepšenia pomoci OFS.“ Jedným z hlavných úspechov bol prvý medzinárodný formačný workshop pre duchovných asistentov, ktorého sa zúčastnili bratia z 37 krajín.

Súčasťou kapituly bola aj audiencia u pápeža a jeho príhovor nájdete na stránke Vatican News.

Zdroj: sirotar.sk