Biskupi Čiech a Moravy a zástupcovia reholí sa stretli na plenárnom zasadnutí

V dňoch 24. a 25. januára 2017 sa v Prahe uskutočnilo 108. plenárne zasadnutie českých a moravských biskupov a zástupcov ženských či mužských reholí. Samotnému rokovaniu predchádzala ekumenická bohoslužba v zbore Cirkvi československej husitskej v Prahe. Veriaci boli pozvaní aj na svätú omšu za účasti biskupov v Bazilike sv. Juraja na Pražskom hrade, ktorá sa konala 24. januára.

Pri tomto tradičnom januárovom stretnutí sa účastníci okrem iného zoznámili s aktuálnym dianím v Cirkvi a boli im predstavené projekty Rady pre informačné technológie ČBK (napríklad novinky vo vyhľadávaní bohoslužieb na bohosluzby.cirkev.cz), ako aj novinky z činnosti ďalších komisií a rád.

Biskupi a zástupcovia reholí tiež prerokovali možnosti ustanovenia sv. Anežky za patrónku pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách ČR. Venovali sa tiež ďalšiemu pôsobeniu olomouckého biskupa Josefa Hrdličku v rámci komisií a rád ČBK, vzhľadom na to, že dosiahol 75 rokov.

Pozornosť bola venovaná i začiatku príprav pred biskupskou synodou, ktorá bude v roku 2018 zameraná na mládež.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-