Blahorečenie ct. Alfonzy M. Eppingerovej bude 9. septembra

Koncom januára 2018 sme priniesli informáciu, že medzi novými blahoslavenými bude aj ctihodná Matka Alfonza Mária Eppingerová. Jej blahorečenie bude 9. septembra 2018 v Štrasbourgu v deň, na ktorý pripadá 204 rokov od jej narodenia.

Ctihodná Alfonza Mária je zakladateľkou dvoch kongregácií pôsobiacich na Slovensku – Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Postulátorkou procesu blahorečenia je Slovenka sr. M. Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

-fc-