Blahorečenie matky Assunty Marchetti

25. októbra 2014 bude v katedrále brazílskeho mesta San Paolo blahorečenie matky Assunty Marchetti spoluzakladateľky Kongregácie misijných sestier sv. Karla Boromejského – Scalabrinianky.
Na konci 19. storočia v čase veľkých migrácií smerujúcich z Európy do Ameriky, biskup z Piacenza Giovanni Battista Scalabrini ustarostený touto migráciou založil dve kongregácie, aby sprevádzali utečencov. V roku 1887 to boli misionári Scalabriniani a v roku 1895 sestry misionárky Scalabrinianky.
Prvé štyri sestry po zložení sľubov do rúk zakladateľa odchádzajú do Brazílie. Medzi nimi bola aj matka Assunta Marchetti, ktorá sa zaslúžila o zachovanie a rozkvet pôvodnej charizmy Kongregácie misijných sestier sv. Karola Boromejského. Z tohto dôvodu je považovaná za spoluzakladateľku spolu so svojím bratom pátrom Giuseppe Marchetti.
Kongregácia sestier misionárok je dnes prítomná v 27 krajinách. Sestry misionárky pokračujú v pôvodnej charizme a snažia sa byť znamením Božej lásky medzi sestrami a bratmi utečencami.
Matka Assunta Marchetti sa narodila v Lombrici 15. augusta 1871 a zomrela 1. júla 1948 v San Paolo v sirotinci Krištofa Kolomba blízko pri sirotách tak, ako po tom vždy tužila.
Milovala blížneho, zvlášť spolusestry, no svoju lásku prednostne venovala prisťahovalcom, sirotám, chorým a chudobným.
V láske k eucharistickému Kristovi a k Panne Márii nachádzala silu vo všetkých momentoch jej pokorného a skúšaného života, počas ktorého striedala viackrát službu predstavenej za službu kuchárky. Svoje poslanie vykonávala na viacerých mestách Brazílie – v detských domovoch, nemocniciach, v domovoch dôchodcov vždy štedrá a pripravená „ kde bedár, tam svoju ruku otvárať a k chudákovi ruky vystierať“ (crf. Prís 31,20)
Bola priateľkou Boha a blížneho v núdzi, a preto ju môžeme prosiť o pomoc v našich potrebách.
Pre viac informácii: www.madreassunta.com

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-