Blahorečenie Titusa Zemana je na dosah

Na riadnom zasadnutí komisie kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne bola dňa 21. februára 2017 prerokovaná kauza mučeníctva slovenského saleziána Titusa Zemana. Členovia komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dona Titusa dostal ku svojmu zavŕšeniu. Posledný úkon urobí pápež František, keď mu budú predložené materiály tejto kauzy a on rozhodne o možnom blahorečení tohto slovenského saleziána.

„Tento veľmi dôležitý moment pre našu Saleziánsku kongregáciu a pre celú Cirkev nám pripomína veľkú hodnotu života prežitého radikálne. Prijímame naozaj s radosťou tento dar a chceme viac poznávať Titusovo svedectvo, vzývať ho o príhovor a nasledovať jeho apoštolské zanietenie,“ povedal ku udalosti generálny postulátor saleziánskej rehole v Ríme don Pierluigi Cameroni.

Zasadnutie komisie kardinálov a biskupov vo Vatikáne sa konalo práve v čase, keď v dňoch 20.-22. februára pripadá 65 rokov od monsterprocesu komunistického režimu proti Titusovi Zemanovi a 19 spoločníkom. Saleziáni don Bosca, Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska si tento monsterproces pripomínajú v stredu 22. februára o 15.30 h, spomienkovým podujatím pred budovou Krajského súdu v Bratislave.

Salezián kňaz Titus Zeman sa narodil v Bratislave-Vajnoroch 4. januára 1915. Ako 25-ročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po tom, ako komunistický režim 13. apríla 1950 zrušil mužské kláštory, Titus Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal najmä mladých saleziánov bohoslovcov, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Tretí prechod 9. apríla 1951sa pre rozvodnenú rieku Moravu nevydaril. Titus Zeman aj ďalší účastníci výpravy boli zatknutí a následne vypočúvaní. Titus bol pri výsluchoch kruto mučený a napokon odsúdený na 25 rokov väzenia. Po 13 rokoch väzenia ho roku 1964 podmienečne prepustili. O päť rokov na následky mučenia a väznenia zomrel v Bratislave, 8. januára 1969. Už pri jeho pohrebe sa hovorilo o ňom ako o mučeníkovi. Jeho život a mučeníctvo bolo preskúmané počas diecéznej fázy procesu jeho blahorečenia v Bratislave v rokoch 2010 až 2012, následne všetky materiály putovali do Vatikánu, kde sa teraz ukončila aj rímska fáza procesu blahorečenia.

Zdroj: saleziani.sk

-msk-