Blahoslavená sestra Leonella: obryňa a mučeníčka Afriky

Sestra Leonella patrila k rehoľníkom, ktorí vedome podstupujú riziko smrti v prevažne moslimských krajinách. Pri poslednej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra pápež František pripomenul osobnosť novej blahoslavenej, talianskej rehoľnej sestry Leonelly, ktorá ako misionárka položila svoj život pred 12 rokmi v Somálsku. Ako zdravotníčka a formátorka zdravotníckeho personálu predtým pôsobila 36 rokov v Keni.

Rehoľná sestra Leonella Sgorbatiová zomrela vo veku 65 rokov ako mučeníčka, zasiahnutá guľkami islamistických extrémistov, ktorým odpustila prv než zomrela. Svätý Otec František pripomenul životný odkaz novej blahoslavenej týmito slovami: „Včera bola v Piacenze vyhlásená za blahoslavenú Leonella Sgorbatiová, Misijná sestra Panny Márie Útechy, zavraždená z nenávisti k viere v somálskom Mogadiši v roku 2006. Jej život, ktorý zasvätila evanjeliu a službe chudobným, ako aj jej mučeníctvo, predstavujú zálohu nádeje pre Afriku a pre celý svet. Modlime sa spolu za Afriku, aby tam zavládol pokoj. Zdravas, Mária, […] Panna Mária, patrónka Afriky, oroduj za nás.“

Spolusestrám sa do spomienok zapísal jej žiarivý úsmev, no aj jej ráznosť a odvaha, vďaka čomu dostala prezývky „obryňa“ a „zemetrasenie“. „Na jednej guľke je napísané moje meno, ale iba Boh vie, kedy priletí,“ zverila sa kedysi sestra Leonella jednej sestre a jej predtucha sa nanešťastie vyplnila. Pri jej blahorečení povedal prefekt Kongregácie pre svätorečenie, kardinál Angelo Amato: „Blahoslavená Leonella Sgorbatiová nám všetkým zanechala posolstvo autentického kresťanského života, plného prijatia, lásky a odpustenia. Svojím spolusestrám pripomína slová ich zakladateľa, ktorý hovorieval: ‚Naše sľuby by nás mali zaväzovať k misijnej službe i za cenu života, mali by sme byť spokojní, keď zomrieme pri práci. Keď budete skladať sľuby, nezabudnite k tým trom pripojiť tiež tento štvrtý sľub.‘

Zdroj: Vatican News
Foto: Misionari Della Consolata
-fc-