Ikona „Salus Populi Cassoviensis“ u košických dominikánov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach je od roku 2017 duchovne pričlenený k pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. S udeleným privilégiom sú spojené aj povinnosti, ako je náležité slávenie všetkých mariánskych sviatkov, prijímanie pútnikov či starostlivosť o nich s vykonávaním spovednej služby.

Pútnici, ktorí prichádzajú do rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore, sa vždy zastavia pri ikone Panny Márie zvanej Salus Populi Romani – Spása rímskeho ľudu. Kópiu tejto ikony u dominikánov požehnal vladyka Cyril Vasiľ. Ako vo svojom príhovore zdôraznil, pred touto ikonou sa modlili celé stáročia zbožní Rimania a úctu jej vzdali aj naši svätí Cyril a Metod pri svojej návšteve Ríma. Mária totiž dokonale prepája Starý a Nový zákon a vždy ukazuje na Ježiša.

„Tak ako rímsky ľud od stáročí prichádza pred obraz Bohorodičky, aby prosil možno práve v najťažších chvíľach o jej záchranu, nám ostáva len veriť, že aj náš košický ľud pred týmto jej obrazom bude s rovnakou dôverou obracať svoje prosby k Bohu na príhovor Bohorodičky, že aj táto kópia rímskej ikony sa stane kanálom milosti, že budeme môcť aj my s hrdosťou nazývať Salus Populi Cassoviensis – záchrana košického ľudu,“ uviedol.

Vytvorenie a požehnanie kópie ikony má podľa dominikánov ešte viac pozdvihnúť pútnický charakter chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. „Tým, že Svätý Otec udelil tomuto miestu privilégium, že sa akoby stala dcérou Baziliky Santa Maria Maggiore, ľudia môžu duchovne načerpať takisto ako keby prišli do samotnej baziliky v Ríme,“ povedal dominikán Kristián Šalamon.

Zdroj: TK KBS, RL
-fc-