Boh Otec miluje svet. Konkrétne.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16)

Modliť sa každý deň za svet nie je ťažké. Zvlášť, ak rozumiete po anglicky a dáte si „subscribe“ na stránke, ktorá vás každý deň bude pekne v abecednom poradí pozývať modliť sa za svet.

Tak napríklad dnes. Svet sa dnes modlí za Českú republiku. Lebo Otec ich miluje.

V správe, ktorú dostanete mailom, sa dozviete základné informácie o krajine a ste pozvaní ohlásiť Božiu lásku a Ježišovo víťazstvo v tomto národe. Nájdete tam aj link na List od Otca, ktorý je vyskladaný z biblických citátov do listu plného lásky od Boha Otca (samozrejme v reči, ktorou sa v danej krajine rozpráva).

A zajtra za ďalšiu krajinu, a potom za ďalšiu a za ďalšiu… Až premodlíme svet.

Pridajme aj vetičku za nové povolania z tejto krajiny. Nech je vo všetkom a všade oslávený Boh životmi jemu zasvätených bratov a sestier!

-fc-