Sestry vo Vatikánskych múzeách pomáhajú objaviť milosrdenstvo v umení

Michelangelo, da Vinci, Rafael. Aj diela týchto velikánov sprostredkujú pútnikom vo Vatikáne posolstvo viery a milosrdenstva.

Sestry z Kongregácie misionárok Božieho zjavenia pôsobia vo Vatikánskych múzeách ako sprievodkyne, aby pomáhali ľuďom objavovať Božie milosrdenstvo zobrazené v umení. Pretože umenie sa dokáže prihovoriť všetkým.

Zdroj: TK KBS, TV Lux; pz
-fc-