Boháč a Lazár

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19 – 31

Dnešné evanjelium nám odkrýva skutočnosť toho, čo bude s človekom po smrti. Pán Ježiš hovorí o odmene a treste podľa toho, aký bol náš život a naše skutky.

Kontrast medzi boháčom a Lazárom je veľmi silný. Luxus a ľahostajnosť boháča a žalostný stav Lazára. Vstúpme do tohto príbehu.

Na ktorej strane by som bol ja, keby som bol jedným z protagonistov podobenstva? Naša spoločnosť nám neustále pripomína, že si máme užívať. Dopriať si komfort a pohodu, žiť pre seba, bez toho, aby som sa zaujímal o iných. Alebo starať sa o druhých len toľko, aby nám svedomie nič nevyčítalo.

Príbeh nás pozýva počúvať Boha, obrátiť sa k životu a využiť čas, ktorý nám dáva. Boh bude žiadať účty. V tomto živote hráme o život.

Ježiš jasne hovorí o existencii pekla a popisuje niektoré z jeho charakteristík: utrpenie, ktoré postihuje tých, čo sú zatratení – nech si namočí prst vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim“ – a jeho večnosti – „medzi nami a vami je veľká priepasť“.

Svätý Gregor Veľký hovorí, že „všetky tieto veci sú povedané preto, aby sa nikto nemohol vyhovárať na svoju nevedomosť“. Odpovedajme na utrpenie chudobných a znevýhodnených a berme svoj život zodpovednejšie. Všetci smerujeme k okamihu smrti. Máme byť pripravení, pretože jedného dňa budeme súdení.

Brazílsky biskup Helder Camara často opakoval: „Keď dávam chlieb chudobným, hovoria mi, že som svätý; a keď sa pýtam, prečo chudobní nemajú chlieb, hovoria, že som komunista.“ Chudoba sa často nesprávne predstavuje ako požehnanie, bez toho, aby sme skúmali a hodnotili to, čo ju spôsobuje a čo ju robí neľudskou. V podobenstve bohatý muž bez mena sa prejedá a pije sám. To vyvoláva dojem, že ani rodina boháča nebola súčasťou banketu. Ježiš musel odsúdiť tento egoistický postoj, ako to robili veľkí proroci. Boháč nemôže volať Abraháma „otec“, kým nespozná v Lazárovi svojho brata. To platí aj pre nás.

V podobenstve Lukáš pozýva svoje spoločenstvo rozhodnúť sa, na ktorej strane chce byť. Na strane Boha Lazára, alebo na strane boháča, na strane egoizmu, ktorý nie je schopný vidieť Boha v chudobných, odvrhnutých, ako bol Lazár?

A ja? Na ktorej strane chcem byť ja?

Ján Kušnír, verbista