Do škôl prichádza nová učebná pomôcka „Na 5 minút s nami“

Konferencie ženských a mužských reholí na Slovensku pripravili pod záštitou Mons. Bernarda Bobera učebnú pomôcku, ktorá bude ponúknutá do škôl a do katechetických centier.

Na 5 minút s nami ponúka 45 krátkych videoportrétov jednotlivých zasvätených. Snahou protagonistov je priblížiť základné princípy a hodnoty zasvätenia a spôsob rehoľného života či poslania. Krátke filmy sú vhodnou učebnou pomôckou na obohatenie vyučovania, a to nielen náboženskej výchovy na základných a stredných školách.

 „Výroba takej 5-minútovky mi zobrala asi tak tri dni. Záležalo mi na tom, aby posolstvá rehoľníkov išli nielen medzi nás, ale aby oslovili ľudí zvonku, aby sme sa dokázali navzájom inšpirovať, možno objavovať, že zdieľame veľmi podobné problémy, radosti, starosti a aby sme o sebe vedeli aj tak osobnejšie. To, ako žijeme, ako pracujeme  je veľkým obohatením spoločnosti a myslím, že je potrebné o tom hovoriť.“, povedala Iva Kúšiková, misijná sestra,  autorka video – portrétov, s ktorou rozhovor aj o projekte „Na 5 minút s nami“ si môžete prečítať  ::tu::

Videoportréty vyšli v Roku zasväteného života v rámci projektu Z4Z, projektu web stránky Zasvätený život, ktorý podporila Renovabis – akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe a Nemecká biskupská konferencia.

-msk-