Bratia tešitelia v Marianke ponúkajú nový kalendár a krížovú cestu

Bratia tešitelia pripravili pri príležitosti blížiaceho sa stého výročia založenia Kongregácie bratov Tešiteľov pamätný kalendár. „Celý nasledujúci rok, si ich tak budeme môcť pripomínať a spolu s nimi, odmeriavať naše dni na ceste k večnosti,“ píšu na webstránke. Kúpou kalendára či krížovej cesty je možné podporiť rozvoj pútnického miesta v Marianke.

Ďalšou novinkou sú úvahy Tešiteľskej Krížovej Cesty, ktorú mali možnosť zažiť v Šaštíne pod pohľadom našej Bolestnej Matky, na pozvanie Spoločenstva Modlitby za kňazov. „Tieto texty predstavujú “duchovnosť vynáhrady” našich rehoľných Kongregácií – Sestier Tešiteliek a Bratov Tešiteľov – pozývame Ťa v modlitbe do jej poznania,“ uviedli tešitelia.

Obe novinky je možné získať v kostole bratov v Zlatých Moravciach, v sakristii baziliky v Marianke a v  predajnom stánku v Marianskom údolí (káva u starej Sovy). Dajú sa tiež objednať na čísle 0948 207 369 (u Ľudmily Radačovskej) a na e-mailovej adrese.


Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: „zostaňte tu a bdejte so mnou“.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti.

Zdroj: TK KBS / tesitelia.sk