Bratské stretnutie mladých kapucínov

Od 25. do 30. augusta sa v Mascalucia v provincii Catania stretnú talianski post-novici a študenti rehole kapucínov, aby spolu prežili týždeň rozhovorov, diskusií a spoločenstva.

„Keď sme sondovali terén pri hľadaní témy pre 15. stretnutie,“ píše animátor stretnutia, ukázalo sa, že post-novici a študenti túžia prehĺbiť poznanie, ako sme povolaní robiť apoštolát alebo ako ohlasovať evanjelium Krista dnes.“ Z tejto úvahy sa zrodila téma stretnutia, ktorou bude Nová evanjelizácia. „Počuli sme o nej rozprávať, ale predsa túžime pochopiť viac, stretnúť sa s autentickými svedkami, ktorí žijú osobitným spôsobom našu kapucínsku charizmu,“ vysvetľuje animátor. Stretnutie sa bude počas piatich dní opierať o základnú niť: ako Cirkev vo všeobecnosti a osobitne kapucíni chápu toto starodávne, ale vždy nové ohlasovanie dobrej zvesti.
„Bude to čas delenia sa, reflexie a bratských dialógov, jednoducho, budeme sa cítiť dobre,“ uisťujú mladí bratia kapucíni.

(Zdroj: www.agensir.it)

-sc-